Inhuldiging Schoolvoorpleinen Kanon- en Broekstraat
Schoolstraten