Horizon Atelier Sint-Gillis
Het Andere Atelier

Tijdens de workshop werden drie combineerbare scenario’s besproken en uitgetest. Het geconstrueerde toekomstbeeld van de Bareel probeert het beste van de drie ingrepen te combineren.

Scenario 01 - Het rondpunt wordt in twee delen geknipt, met in het midden een centrale ruimte voor de zachte weggebruiker en laden en lossen. Het andere verkeer wordt afgebogen en omgeleid via lussen. Laden en lossen blijft mogelijk aan weerszijden van de centrale groene ruimte.

Scenario 02 - Het lokale verkeer wordt voor de Bareel afgeleid in de zijstraten rondom het plein, op één of meer bouwblokken afstand.

Scenario 03 - Bepaalde delen van de Bareel krijgen een wijziging in statuut en worden plein in plaats van straat. Hierbij kan ook het verleggen van de trambedding nuttig zijn, zodat deze niet in alle gevallen gekruist moet worden om het (centrale) plein te bereiken als actieve weggebruiker. Zo krijgt ook de Bareel een rol als bestemming in de wijk, naast de andere micro-centra rond het Sint-Gillisvoorplein en het Bethlehemplein. (zie schema op bladzijde 70)

In het eindbeeld wordt de bedding van de tram vereenvoudigd en verlegd naar één kant. Daardoor komt er ruimte vrij voor een nieuw centraal plein zonder daarbij de doorstroming volledig teniet te doen. 

In het ontwerp wordt het radiale stratenpatroon gevaloriseerd en worden de historische perspectieven, richting het gemeentehuis van Sint-Gillis, richting benedenstad, Hallepoort en Justitiepaleis..., opnieuw centraal gezet in de beleving van het plein. 

Verbrede voetpaden aan de koppen van de gebouwen en straathoeken vormen voorpleintjes. Deze plekken geven aanleiding tot een nieuw gebruik van de publieke ruimte met aandacht voor ontmoeting, spel en rust. 

De centrale ruimte is een meer open, multifunctionele open ruimte met een informeel en laagdrempelig karakter. Het cirkelvormig fietsen wandelpad rondom die middenruimte benadrukt opnieuw het centrale karakter en vermijdt daarbij een toe-eigening van het plein door bijvoorbeeld één horecazaak. 

In de omgevingsaanleg staan groen en biodiversiteit centraal. De centrale groene ruimte loopt uit in de groene middenbermen van de aangetakte straten. Grote bloemenen plantenbakken op de voorpleintjes geven ruimte voor zitgelegenheid en biodiversiteit.