Verbeelding Picardstraat Toekomsstraat

GoodMove - Circulatieplan: De rue PICARD straat is gelegen in een autoluwe maas. Sluipverkeer in deze straat is te bannen.

Zachte verbindingsassen linken de bestaande parken aan elkaar en vormen aangename leefstraten