Startworkshop Air for Schools
Air for Schools

In een eerste fase werden 20 schoolomgevingen geselecteerd op basis van de specifieke (deel-)problemen waar ze tegenaan lopen en de kansen die ze in zich dragen. De opgave is uitzonderlijk complex en divers: dat willen we in kaart brengen en ontrafelen.

In een tweede verkennend traject werd iedere school begeleid en ondersteund om tot concrete voorstellen te komen door ontwerpers en (mobiliteits)experts. Via workshops werkten we op vele schoolomgevingen tegelijk. Dat leverde tastbare resultaten op voor elke school afzonderlijk: referentievoorbeelden, schema’s, concepten en eerste plannen.

In een derde fase gingen we dieper in op iedere schoolomgeving afzonderlijk. Via ontwerpend onderzoek legden studenten uit verschillende architectuuropleidingen zich toe op de verschillende locaties. Op die manier konden we meerdere scenario’s per schoolomgeving testen. Via workshops en debatten werden de wensen en vereisten van schooldirecties, ouders en kinderen, maar ook van lokale en regionale overheden meegenomen.