Verbeelding Sport in de stad
GROOTGODSHUISSTRAAT
Het plein aan de Grootgodshuisstraat is een unieke plek in de stad. Het Grootgodshuis zelf vormt met haar achtvormig grondplan en haar binnentuinen, een oase van rust in de stad. Het is een verborgen parel in de vijfhoek. Het voorplein maakt deel uit van dit stedelijk ensemble. Maar de dominantie van het gemotoriseerd verkeer doet veel van de intrinsieke kwaliteit te niet. Wie het verkeer eruit filtert, waant zich op een Italiaanse piazza, waar gevel en plein één worden en rust primeert. De looplus vormt hier een lus in de lus.
CELLEBROERSSTRAAT
De straat is een prototype van een schoolstraat. Met de looplus en een fietspad wordt meer ruimte aan voetgangers en fietsers gegeven. De ingreep moedigt aan om te voet of per fiets te komen. En er ontstaat een veiliger schoolomgeving. Tussen school en ziekenhuis wordt een voorplein gemaakt. Maar de looplus is meer dan schoolstraat alleen. Hij verbindt de school met andere scholen en met sportlocaties en geeft zo impliciet beweging in de binnenstad een plaats.
ORATORIËNBERG
Lopen is ook kijken. De looplus is een traject door de vijfhoek dat verrast. Veranderende perspectieven, erfgoed en stadspanorama’s kleuren het traject. Het verbindt hoog- en laagstad. Het passeert langs statige pleinen (Martelarenplein,…), kantoorbuurten (Oratoriënberg, …), volksere wijken, woonstraten, … en brengt die wonderbaarlijke diversiteit van de vijfhoek samen op één parcours. Op de Oratoriënberg komt binnenkort de nieuwe hoofdzetel van de Brusselse politie. Misschien kan de brede kasseienvlakte omgevormd worden tot het oefen en opleidingsterrein van fietsbrigade.
LEUVENSEPLEIN
Het principe van ‘half-en-half’ wordt hier toegepast.Het is een interessante, snelle en pragmatische aanpak om de straat te transformeren. De straat wordt overlangs in twee geknipt. De ene helft van de straat wordt uitgebroken en onthard. De andere helft van de straat wordt ongemoeid gelaten. De ene helft wordt plek, de andere helft blijft verbindingsruimte voor passage.
Vandaag laat het Leuvenseplein een grijze, stoffige indruk na. De straat bevindt zich in een buurt met veel kantoren.Werknemers blijven liever in hun kantoren. Het ontwerp nodigt pendelaars uit om actiever deel te nemen aan het stadsleven, om vanachter hun gevels te komen en de buitenruimte te gebruiken als lunchplek, als bewegingsruimte in de vrije momenten of als deel van een sportief woon-werktraject.