Verbeelding Keizer Karellaan
Air for Schools

KEIZER KARELLAAN EEN GROENE AS DIE HET ELISABETHPARK EN DE ZAVELENBERG VERBINDT - Keizer Karel krijgt een aangepast, multimodaal straatprofiel met een centrale groene wandelboulevard, geflankeerd in beide richtingen door een breed fietspad, een rijstrook voor openbaar vervoer en één voor (elektrische) auto’s en cargovervoer. Het wordt daardoor niet enkel een plek om je te verplaatsen maar ook een plek om te verblijven. Bankjes, sportvelden, plaats voor terrasjes,... worden aan elkaar geschakeld als een langgerekt park vergelijkbaar met de ‘Promenade Plantée’ in Parijs of de ‘Highline’ in New York.

Aan het kruispunt voor de Basiliek heerst vandaag de totale chaos. De rijrichtingen, rijvakken, bussen,... zitten er in een gordiaanse knoop waardoor het verkeer er quasi permanent vastloopt en oversteken een heikele onderneming wordt. In het voorstel worden de rijrichtingen opgesplitst. Daardoor wordt niet alleen de verkeersveiligheid verbeterd maar krijgen voetgangers en fietsers vrije baan tot het Elisabethpark. De fietsassen lopen dan ook door via het park tot aan Simonis.

HET ELISABETHPARK - AUTOVRIJ - Vandaag is de zone rond de Basiliek een gratis parking. Zoals men nog niet zo lang geleden parkeerde op de ‘Grote Markt’ van Brussel is het vandaag vreemd dat in één van de meest belangrijke parken van het Gewest geparkeerd wordt. Het park is niet alleen een ideale zone om de fietsassen veilig door te trekken tot aan Simonis, het is ook een plek die kan ingezet worden voor buitenactiviteiten van de school. (lopen rond de kerk, voetballen op het voorplein,...).

Het park wordt bovendien in twee geknipt door de verkeersas die de Ninoofsesteenweg verbindt met UZ VUB. Deze as maakt deel uit van de tussenring en is moeilijk te knippen. Nochtans merken we dat er veel restruimte is die vandaag niet benut wordt. Het voorstel bestaat er dan ook in om de auto te ter hoogte van de doorsteek als gast toe te laten, de ruimte maximaal in te richten als parkzone en de ‘oversteekbaarheid’ te verhogen.

PARK AND RIDE BASILIX - Multimodale knooppunten kunnen aangename publieke plekken worden waar het nuttige aan het aangename wordt gekoppeld. Een supermarkt, een pakjesdienst, een cinema, een apotheek, café, een station, ...

EEN MULTIMODAAL OVERSTAPPUNT AAN CARREFOUR/BASILIX - Er wordt een multimodaal overstappunt met park & ride ingericht aan de parking van Carrefour en het Basilix Shopping Center waar binnenstromende auto’s van de autostrade kunnen overstappen op deelauto’s, fietsen, openbaar vervoer of alternatieve vervoersmiddelen naar de stad. 

Een beetje verscholen achter de Basilix-site ligt het station van Sint-Agatha-Berchem. Dat station voert je op slecht 10’ naar Brussel-Noord en 15’ naar Brussel-Schuman. De site grenst ook aan de ‘Groene Wandeling’ die je als wandelaar of fietser langs parken, bossen en beekvalleien tot bijna alle gemeenten rond Brussel brengt. 

Multimodale overstaphubs kunnen veel meer zijn dan monofunctionele overstapparkings aan de rand van de autosnelweg waar het ’s nachts griezelig is om je auto te recupereren. 

Het kunnen aangename publieke plekken worden waar het nuttige aan het aangename wordt gekoppeld. Een supermarkt, een pakjesdienst, een cinema, een apotheek, café, een station, …

Tegenover het Baslix-complex ligt een bijzonder stukje landbouwgebied: De Zavelenberg. Ook hiermee kunnen linken gelegd worden. De productie uit intensieve stadslandbouw kan verkocht worden in de tegenoverliggende winkels, wandeltrajecten kunnen gelinkt worden, … 

EEN VOORPLEIN VOOR HET HEILIG-HARTCOLLEGE - Verschillende scholen in Brussel zijn gelegen langs drukke hoofdwegen en aan chaotische tunnelmonden waardoor de schoolmuren als het ware buffers worden tussen de straat en de veilige schoolomgeving. De ruimte die vrijkomt door rijbanen voor auto’s te schrappen ter hoogte van de Leopold-II-tunnelmond maakt plaats voor een voorplein aan het Heilig-Hartcollege waar ouders en hun kinderen dagelijks kunnen samenstromen voor en na de schoolbel. Zo ontstaat een veiligere schoolomgeving waar fietsers en voetgangers toekomen, met haltes voor openbaar vervoer en aangename plekken om te verblijven en te wachten.