Verbeelding Kanaalzone
Air for Schools

Negende Linielaan - kanaalzijde Brussel: auto-infrastructuur terugdringen - ruimte voor herinvullen op kindmaat

Niveau kanaal met verlaging van de kaaien en versterkte relatie met het water

Koolmijnenkaai - terugdringen van de auto-infrastructuur ten voordele van fiets-en voetgangersinfrastructuur en speelruimte

Profiel en grondplan - bestaande infrastructuur en mogelijkheden tot schrappen